Rostlinná výroba

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním krmných obilovin, řepky a kukuřice na siláž. Okrajově se také zabývá výrobou osiv. Hlavními tržními plodinami jsou pšenice, ječmen a řepka. Krmné plodiny jsou pěstovány k zajištění dostatku krmiv pro živočišnou výrobu. Část produkce je určena pro spotřebu v bioplynové stanici.