Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Družstvo vlastníků půdy Ametyst vzniklo dne 15. března 1993 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2434. Družstvo za dobu svého trvání nezměnilo náplň své činnosti, od 24. února 2014 rozšířilo předmět podnikání o určité další činnosti zaznamenané ve výpise z obchodního rejstříku.

Kontaktujte nás