Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu a prodej mléka, jatečného a chovného skotu. Chov dojnic je soustředěn ve středisku Dubinka v počtu přibližně 660 ks. Tomuto počtu dojnic odpovídají i stavy ve všech dalších kategoriích skotu – telata, jalovičky a vysokobřezí jalovice.